Η εξέλιξη του franchising στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η εξέλιξη του franchising στην Ελλάδα

Σδρόλιας, Ιωάννης

Στην παρακάτω εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη του θεσμού του franchising από της στιγμή που πρωτοεμφανίστηκε στην Ελλάδα. Το franchising είναι ένα σύστημα προώθησης προϊόντων ή / και υπηρεσιών ή / και τεχνολογίας που βασίζεται πάνω σε μια στενή και συνεχή συνεργασία μεταξύ νομικά και οικονομικά ξεχωριστών και ανεξάρτητων επιχειρήσεων, τον δικαιοπάροχο και τους κατ' ιδίαν δικαιούχους, όπου ο δικαιοπάροχος παρέχει στους κατ' ιδίαν δικαιοδόχους το δικαίωμα και επιβάλει την υποχρέωση να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το πρότυπο του δικαιοπαρόχου. Η εργασία περιέχει στο πρώτο κεφάλαιο μια εννοιολογική προσέγγιση του θεσμού του franchising καθώς και τα ιστορικά στοιχεία του. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά οι μορφές του franchising και αναλύονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του δικαιοδόχου καθώς και του δικαιοπάροχου. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην λειτουργία του θεσμού του franchising και ο λόγος που οφείλεται η εξάπλωση του. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια λεπτομερής εξέταση της νομικής διάστασης του στην Ελλάδα καθώς και στις Η.Π.Α. Στο επόμενο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία του θεσμού του franchising στην Ελλάδα με λεπτομερή και αναλυτικό τρόπο περιλαμβάνοντας και μια επίσημη έρευνα της I.C.A.P όπως επίσης και διαγραμματική αναπαράσταση της πορείας του franchising τα τελευταία 3 χρόνια. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση ενός από τους κλάδους που το franchising πρωταγωνιστεί και είναι ο κλάδος της εστίασης στον οποίο κυρίαρχο λόγο έχει η εταιρία GOODY’S που καθιέρωσε τον θεσμό στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)
Franchising

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.