Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών.

Γκορτζή, Αλεξάνδρα

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων χρησιμοποιημένων συσσωρευτών. Η τοξικότητα των αποβλήτων αυτών επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον άνθρωπο και το περιβάλλον γεγονός που καθιστά επιτακτική ανάγκη την εφαρμογή νέων τεχνολογιών διαχείρισης. Η υλοποίηση της μελέτης βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη έρευνα για τη μεθοδολογία που δύναται να ακολουθηθεί σε όλα τα στάδια διαχείρισης και την επιλογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.