Η αγροτική πολιτική και τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών = The agricultural policy and the integrated programs of cultivating management

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η αγροτική πολιτική και τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών = The agricultural policy and the integrated programs of cultivating management

Νάντσιου, Βασίλειος

Η παρούσα πτυχιακή έχει αντικείμενο την αγροτική πολιτική και τα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών και εξετάζει σε ποιο βαθμό οι Έλληνες γεωργοί παρακολουθούν τις εξελίξεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην επιλογή της μορφής που θα έχει η εκμετάλλευσή τους. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην οικονομία και συγκεκριμένα οι ραγδαίες αλλαγές τόσο στο μάρκετινγκ όσο και στην στάση των πολιτών προς το περιβάλλον. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναδρομή στην πορεία της ελληνικής γεωργίας και στη σημασία που έχει για την ελληνική οικονομία. Επίσης παρουσιάζονται οι μορφές αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών. Εξετάζετε η πρακτική εφαρμογή των συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης, η εξέλιξη αυτών καθώς και οι προϋποθέσεις εφαρμογής τους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική έρευνα που έγινε προκειμένου να εξετάσει στην πράξη την σημερινή κατάσταση και τις επιλογές των γεωργών σχετικά με τις μεθόδους εκμετάλλευσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτική πολιτική
Βιολογική γεωργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.