Η φύση και ο ρόλος των πολυεθνικών στη νέα φάση της παγκοσμιοποίησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η φύση και ο ρόλος των πολυεθνικών στη νέα φάση της παγκοσμιοποίησης

Αγρίμη, Μαρία

Η εργασία αυτή αποτελεί παρουσίαση ενός σύγχρονου πολυδιάστατου φαινομένου το οποίο είναι αδύνατο να εξαντληθεί μέσα σε λίγες σελίδες.Η ερευνά που πραγματοποιήθηκε για αυτό τον σκοπό αποτέλεσε αφορμή για προβληματισμό και παρείχε την ευκαιρία για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της σφαιρικής αντίληψης πραγμάτων. Ως χαρακτηριστικά της «παγκοσμιοποίησης», θεωρούνται η ταυτόχρονη επικοινωνία σε ολόκληρο τον πλανήτη, η πληθώρα υπερσυνοριακών οργανώσεων με διακρατικό χαρακτήρα (Ε.Ε., ΝΑΤΟ. ΟΟΣΑ. NAFTA. ASEAN. Παγκόσμια Τράπεζα. ΔΝΤ, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου κτλ.), η ταυτόχρονη διαχείριση χρήματος και κεφαλαίων οπουδήποτε στον κόσμο, ο όλο και περισσότερο παγκόσμιος χαρακτήρας του μάρκετινγκ προϊόντων και υπηρεσιών, η παγκόσμια διάσταση των οικολογικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και η δημιουργία συνείδησης παγκοσμιότητας που επεκτείνεται συνεχώς σε τομείς της οικονομίας, της πληροφορίας, των ηλεκτρονικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας, της παιδείας κ.ά., όπου μέσω αυτών τίθενται οι βάσεις μιας παγκόσμιας κουλτούρας

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις
Πολυεθνικές εταιρείες - Διοίκηση και οργάνωση
Παγκοσμιοποίηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.