Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αμοιβαία κεφάλαια

Ζεϊμπέκης, Νικόλαος

Στην εργασία θα αναλύσουμε τα αμοιβαία κεφάλαια. Ο ορισμός της έννοιας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου όπως περιγράφεται από τον νόμο είναι: «Ομάδα περιουσίας, η οποία αποτελείται από μετρητά και κινητές αξίες, της οποίας τα επιμέρους στοιχεία ανήκουν εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερα του ενός πρόσωπα». Αν θέλαμε να δώσουμε σχηματικά την εικόνα του, θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια κοινή περιουσία που δημιουργείται από τη συγκέντρωση κεφαλαίων, η οποία αποτελείται από μετρητά και αξιόγραφα διαφόρων τύπων που κυκλοφορούν οε εγχώρια και ξένα χρηματιστήρια αξιών διαφόρων ατόμων τα οποία στη συνέχεια επενδύονται σε διάφορα είδη επενδύσεων, όπως αγορά χρήματος, μετοχές, ομόλογα κ.λπ., ανάλογα με την επενδυτική πολιτική που χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο Α/Κ, για λογαριασμό τους από εξειδικευμένους επαγγελματίες. Οι διαχειριστές των αμοιβαίων γνωρίζουν και παρακολουθούν τις αγορές και έτσι μπορούν να πετύχουν υψηλές αποδόσεις για τα χρήματα των επενδυτών-αποταμιευτών. Οι αποταμιευτές που τοποθετούν τα χρήματα τους οτο Α/Κ γίνονται εξ' αδιαιρέτου συγκύριοι στην κοινή περιουσία, παίρνουν τίτλους που αντιπροσωπεύουν τα μερίδια του Α/Κ και λέγονται «μεριδιούχου>. Η αξία αυτών των μεριδίων σχετίζεται άμεσα με την τρέχουσα αξία των χρεογράφων του χαρτοφυλακίου και τον αριθμό των εκδοθέντων μεριδίων. Οσο υψηλότερη είναι η αξία του χαρτοφυλακίου, τόσο υψηλότερη είναι η τιμή των μεριδίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.