Δήμος Αργυρούπολης: διοικητική και οικονομική εξέταση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Δήμος Αργυρούπολης: διοικητική και οικονομική εξέταση

Τσαϊρίδη, Κωνσταντίνα-Ξένια

Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της διοικητικής και οικονομικής εξέτασης του Δήμου Αργυρούπολης για την χρονική περίοδο 2003 έως 2007. Η εργασία αναφέρεται στην ίδρυση του Δήμου Αργυρούπολης, στην ιστορική του εξέλιξη καθώς και στα χαρακτηριστικά του Δήμου, με στοιχεία όπως αυτά συλλέχθηκαν από διάφορες πηγές κυρίως από βιβλία, ιστοσελίδες και πληροφορίες από το Δημοτολόγιο σχετικά με τον πληθυσμό της πόλης. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διοικητική οργάνωση του Δήμου, συγκεκριμένα η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών του Δήμου καθώς και τα όργανα και οι διαδικασίες διοίκησης των υπηρεσιών του. Τα στοιχεία αυτά αναλύθηκαν με βάση το οργανόγραμμα του Δήμου και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του. Στην συνέχεια, στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου Αργυρούπολης τα οποία είναι το Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικκομένων (Κ.Α.ΓΙ.Η), το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας (ΚΕ.ΠΑΙ.ΜΕ), η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Δήμου Αργυρούπολης (Δ.Ε.Α.Δ.Α), ο Αθλητικός Οργανισμός (Α.Ο.Δ.Α) και η Δημοτική Βιβλιοθήκη. Τα Νομικά Πρόσωπα χρηματοδοτούνται από το Δήμο με διάφορες επιχορηγήσεις . Οι πληροφορίες σχετικά με τα Νομικά Πρόσωπα συλλέχθηκαν από τα Φύλλα Εφημερίδος Κυβερνήσεως ( Φ.Ε.Κ ), την ιστοσελίδα του Δήμου και τα αρχεία των Νομικών Προσώπων. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικονομική εξέταση του Δήμου Αργυρούπολης για την χρονική περίοδο 2003 έως 2007. Παρουσιάζονται σε πίνακα τα στοιχεία των ισολογισμών για τις χρήσεις 2003 έως 2007 και αναλύονται τα βασικά τους μεγέθη. Η οικονομική πορεία του Δήμου εμφανίζεται σε διαγράμματα. Επίσης αναλύονται τα αποτελέσματα χρήσεως καθώς και οι αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης από όπου προκύπτει το συμπέρασμα πως σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα του Δήμου εξακολουθεί να είναι αρκετά περιορισμένη. Για να μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του πρέπει να επιτύχει μελλοντικά σημαντική αύξηση των οργανικών του εσόδων και παράλληλα να περιορίσει όσο είναι δυνατόν την αύξηση των λειτουργικών του εξόδων.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοτικές επιχειρήσεις
Οικονομική των επιχειρήσεων
Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.