Απασχόληση αλλοδαπών στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Απασχόληση αλλοδαπών στην Ελλάδα

Δήμιου, Χρήστος

Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την εργασία των αλλοδαπών στην Ελληνική επικράτεια. Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάσει αναλυτικά στοιχεία για την μετανάστευση στον ελληνικό χώρο και την απασχόληση μέσα από έρευνες. Παρουσιάζεται χρονολογικά το φαινόμενο της μετανάστευσης καθώς και το διαρκώς μεταβαλλόμενο νομοθετικό πλαίσιο. Η γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού και η καταγωγή των μεταναστών αποτελεί κομμάτι της μελέτης και ερευνώνται οι λόγοι εγκατάστασης στην εκάστοτε περιφέρεια. Αναλύεται η απασχόληση κατά κλάδο, κατά γεωγραφική περιοχή, η αμοιβή τους και το ωράριο εργασίας. Οι συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών στην Ελλάδα, το μορφωτικό τους επίπεδο και η αντιμετώπιση τους από τον ελληνικό πληθυσμό αποτελεί το τελευταίο κομμάτι της μελέτης αυτής. Τέλος, από τα συμπεράσματα διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα γίνεται πόλος έλξης οικονομικών μεταναστών (αλλοδαπών) και προσφύγων εκ του γεγονότος ότι αποτελεί γεωγραφικό κομβικό σημείο και προσελκύει τόσο από την Ευρώπη (Ανατολική και Κεντρική), όσο και από άλλες Μεσογειακές χώρες, καθώς και από χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Επίσης συμπεραίνεται ότι η μετανάστευση δεν έφερε ανεργία στην Ελλάδα. Η μετανάστευση συνέβαλλε στην αύξηση των ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλλοδαποί εργαζόμενοι - Ελλάδα
Μετανάστες και μετανάστευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.