Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και η έρευνα μάρκετινγκ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών και η έρευνα μάρκετινγκ

Μάρκου, Καλλιόπη

Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε, με την Αγοραστική Συμπεριφορά του καταναλωτή και την Έρευνα Μάρκετινγκ. Αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τον σύγχρονο καταναλωτή, ο οποίος έχει ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις εξαιτίας της πληθώρας των αγαθών που παρέχονται, στην διεργασία λήψης απόφασης. Παρόλο που οι περισσότεροι παράγοντες δεν ελέγχονται από τον επιχειρηματία, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και αυτό διότι η κατανόηση τους από μέρους των στελεχών μάρκετινγκ, τους βοηθά να κατανοήσουν τις ανάγκες της αγοράς και να αναπτύξουν τα κατάλληλα πακέτα προσφορών με στόχο την ικανοποίηση τους. Πως είναι όμως δυνατό να έχουμε ικανοποιημένους καταναλωτές ,όταν δεν ξέρουμε με ακρίβεια τις ανάγκες τους και με τι μέσα θα τις ικανοποιήσουμε ; Για αυτό το λόγο η Έρευνα άρχισε να γίνεται αποδεκτή, γιατί τα αποτελέσματα της φαίνονται εύκολα και αποδίδουν οικονομικά. Σε αυτή την εργασία θα περιγράφει η αναγκαιότητα της έρευνας Μάρκετινγκ και οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί. Οι μέθοδοι είναι πολλές και καθεμία ταιριάζει σε ειδικές συνθήκες που πλαισιώνουν μια έρευνα. Όλες μαζί εξυπηρετούν ένα βασικό σκοπό, διευκολύνουν την υιοθέτηση και την υλοποίηση της ιδεολογίας του Μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.