Ανακύκλωση - διαχείριση στερεών - υγρών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανακύκλωση - διαχείριση στερεών - υγρών αποβλήτων

Σοφού, Βασιλική
Χεϊρ, Γεώργιος

Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην επαναχρησιμοποίηση - ανακύκλωση στερεών και υγρών αποβλήτων. Οι αστικές και παραγωγικές δραστηριότητες του ανθρώπου συνεπάγονται με την απόρριψη παραπροϊόντων στο περιβάλλον που προκαλούν την υποβάθμιση του και δημιουργούν περιβαλλοντική κρίση. Η αναγκαιότητα προστασίας του περιβάλλοντος στην χώρα μας θεσπίστηκε ως συνταγματική υποχρέωση του ελληνικού κράτους με το Σύνταγμα του 1975. Μ ε τον νόμο υπ’ αριθμό 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» θεσπίζονται θεμελιώδες κανόνες για τη προστασία του περιβάλλοντος από τα παραπροϊόντα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που προκαλούν την ρύπανση- μόλυνση ή την υποβάθμιση του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την διαχείριση των αποβλήτων στερεών, υγρών, αερίων δηλαδή με ένα σύνολο δραστηριοτήτων συλλογής, διαλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας, επαναχρησιμοποίησης και τελικής διάθεσης τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση
Υγρά απόβλητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.