Μάρκετινγκ: σχέδιο μάρκετινγκ = Marketing: marketing plan

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Μάρκετινγκ: σχέδιο μάρκετινγκ = Marketing: marketing plan

Ψαρρή, Αικατερίνη

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ μπορεί να αφορά είτε ολόκληρο τον οργανισμό, ή μεμονωμένες δραστηριότητες, προϊόντα ή και υπηρεσίες της. Η εν λόγω εργασία απαρτίζεται από πέντε κεφάλαια. Το πρώτο κεφαλαίο αναφέρεται στη δομή και σύνταξη του Σχεδίου Μάρκετινγκ, το δεύτερο αναφέρεται στην επισκόπηση της παρούσας κατάστασης, στο τρίτο αναφέρεται ο καθορισμός των στόχων και της στρατηγικής Μάρκετινγκ, στο τέταρτο αναφέρεται η εφαρμογή -υλοποίηση και παρακολούθηση του προγράμματος δράσης και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρεται η εφαρμογή ενός σχεδίου Μάρκετινγκ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Στρατηγικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.