Τουριστικό σχέδιο μάρκετινγκ Νομού Κοζάνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Τουριστικό σχέδιο μάρκετινγκ Νομού Κοζάνης

Παπασυννεφάκης, Αθανάσιος

Τις έννοιες του τουρισμού του τουριστικού μάρκετινγκ και την διαδικασία του σχεδιασμού του τουριστικού μάρκετινγκ της περιοχής επιχειρεί να εξετάσει και να παρουσιάσει η εργασία. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύονται οι έννοιες του τουρισμού, του τουριστικού μάρκετινγκ, η χρησιμότητα του οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που ακολουθούνται για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο τουρισμός αλλά και πως μπορούν να δημιουργηθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στο πρώτο κεφάλαιο η εργασία εξετάζει τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία ενώ στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία και ανάπτυξη μιας περιοχής σε τουριστικό προορισμό. Στο κεφάλαιο τέσσερα αναλύεται το μείγμα μάρκετινγκ και στο κεφάλαιο πέντε οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζονται τα φυσικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της Κοζάνης αλλά και τα έργα υποδομής του νομού, επίσης παρουσιάζεται και αξιολογείται ένα σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ του νομού Κοζάνης. Στο κεφάλαιο έξι παρουσιάζεται η γενική εικόνα του νομού, γεωγραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Στο κεφάλαιο εφτά η τουριστική ζήτηση και οι τουριστικοί πόροι του νομού. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται και αξιολογείται ένα σχέδιο τουριστικού μάρκετινγκ του νομού Κοζάνης. Στόχος της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσει τις δυνατότητες του τουρισμού, το πως μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη μια περιοχής. Επίσης να δείξει τη διαδικασία και τις αναγκαίες προϋποθέσεις της εφαρμογής ενός σχεδίου τουριστικού μάρκετινγκ και να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την τουριστική κατάσταση που επικρατεί στον νομό Κοζάνης. Παράλληλα ένας άλλος στόχος είναι να δείξει την οικονομική σημασία του τουρισμού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, επισημαίνοντας ταυτόχρονα τις προοπτικές που δημιουργεί η ανάπτυξη του.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.