Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και οι επιπτώσεις τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και οι επιπτώσεις τους

Αλιβάνογλου, Αννέτα

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να δώσει με περιληπτικό, περιεκτικό και κατανοητό τρόπο την εικόνα του εύρους και των βασικών σημείων σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Επιπλέον, γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης προβληματισμών και σκέψεων που ενδεχομένως βοηθήσουν και ωθήσουν τις επιχειρήσεις στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να προετοιμαστούν όσο το δυνατό ταχύτερα, αποτελεσματικότερα και μακάρι και οικονομικότερα για την εφαρμογή των ΔΛΠ.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνή λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.