Οι εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Οι εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων στην Ελλάδα

Κωστίδης, Πέτρος

Οι εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων διαδραματίζουν είδη σημαντικό ρόλο στο εξωτερικό όπου μόλις τα τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνιση τους στην Ελλάδα. Αυτή την παρουσία τους θα εξετάσουμε στην εργασία που ακολουθεί δείχνοντας επίσης πόσο σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν μελλοντικά. Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος μεταφοράς κεφαλαίων από τις τράπεζες με τα εμβάσματα και ο τρόπος μεταφοράς από τις εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο που διέπει τις εταιρείες μεταφοράς κεφαλαίων το οποίο ολοκληρώθηκε μόλις τα τελευταία χρόνια. Παρουσιάζονται οι εταιρείες που δρουν στην Ελλάδα. Εξετάζεται το δίκτυο τους από όλες τις πλευρές. Διαχωρισμός του δικτύου, οι κύριοι συνεργάτες και η γεωγραφική διασπορά του δικτύου είναι τα κύρια σημεία. Ακολουθεί η σχέση του δικτύου των εταιρειών με τους πελάτες της και τέλος το κόστος της μεταφοράς κεφαλαίων μέσω των τραπεζών και μέσω των εταιρειών μεταφοράς κεφαλαίων.

Thesis
NonPeerReviewed

Κεφάλαιο
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.