Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βέροιας (Βιολογικός καθαρισμός)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βέροιας (Βιολογικός καθαρισμός)

Παπαγεωργίου, Μαρία

Στην παρούσα εργασία γίνεται λόγος για τις βιολογικές και φυσικοχημικές διεργασίες που πραγματοποιούνται σε μία εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και συγκεκριμένα στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού της Βέροιας. Αρχικά γίνεται η περιγραφή της εγκατάστασης, στη συνέχεια αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των αποβλήτων, η βιολογική επεξεργασία όπου οι κύριες συνιστώσες της είναι η δεξαμενή αερισμού, η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια δεξαμενή καθίζησης, η δεξαμενή Απονιτροποίησης, η απομάκρυνση αζώτου και φωσφόρου. Στη συνέχεια, περιγράφονται οι μέθοδοι απολύμανσης, η επεξεργασία της περίσσειας λάσπης που περιλαμβάνει τα στάδια της πάχυνσης, της χώνευσις και της αφυδάτωσης. Ακόμη, η εργασία περιλαμβάνει πίνακες με μηνιαίες και ετήσιες αναλύσεις, το διάγραμμα ροής της εγκατάστασης καθώς και φωτογραφίες. Τέλος, αναφέρεται ο αυτόματος έλεγχος λειτουργίας της εγκατάστασης με τη χρήση του συστήματος SCADA.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.