Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και διοίκηση ολικής ποιότητας: ο σύγχρονος προβληματισμός

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Διοίκηση ανθρώπινων πόρων και διοίκηση ολικής ποιότητας: ο σύγχρονος προβληματισμός

Κουτσίδου, Ευαγγελία

Η παρούσα εργασία ασχολείται με τον τομέα της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων καθώς και με την ποιότητα και την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας. Στο 1° κεφάλαιο γίνεται μια γενική αναφορά για το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων μέσα σε μια επιχείρηση. Στο 2° κεφάλαιο αναλύονται οι αρμοδιότητες του τμήματος Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων. Στο 3° κεφάλαιο αναλύεται η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων σε διεθνή επίπεδο. Στο 4° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη Διοίκηση Ολική Ποιότητας, στις αρχές της, στα στάδια υλοποίησης της καθώς και τους στόχους της. Στο 5° κεφάλαιο γίνεται αναλύεται η ποιότητα μιας εταιρείας, ο σχεδιασμός, ο έλεγχος, η βελτίωση της, στο κόστος ποιότητας και στους κύκλους ποιότητας. Στο 6° κεφάλαιο αναλύονται τα διεθνή πρότυπα Ολικής Ποιότητας. Στο 7° κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια παρουσίαση τη Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας όπως παρουσιάζονται σε εθνικό και διεθνή επίπεδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Διοίκηση ολικής ποιότητας - Πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.