Προβλήματα στην οργάνωση και διοίκηση του Δήμου Βασιλικών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Προβλήματα στην οργάνωση και διοίκηση του Δήμου Βασιλικών

Τουλκερίδου, Παρασκευή

Στην εργασία αυτή παρατίθενται τα προβλήματα (οργανωτικά και διοικητικά) που αντιμετωπίζει ο δήμος Βασιλικών. Στα πρώτα κεφάλαια (κεφάλαια 1,2,3) γίνεται μία ανάλυση που σχετίζεται με τα στοιχεία του Δήμου Βασιλικών και των κατοίκων του, της κατάστασης στην οποία βρίσκεται (οργανωτικά, από άποψη υποδομών, διαδικασιών και οικονομικών δεδομένων). Είναι μια ανάλυση η οποία βασίζεται σε έγκυρες πηγές και δεδομένα. Στη συνέχεια αναλύεται το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είναι υποχρεωμένος να κινείται (κεφάλαιο 4). Στα κεφάλαια 5,6,7αναλύονται τα βασικότερα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, οι λόγοι ύπαρξής τους καθώς και κάποιες ενδεδειγμένες λύσεις με βάση τους στόχους που έχουν τεθεί και τις βασικές αρχές Management. Κλείνει με κάποια γενικά συμπεράσματα που προκύπτουν στον δήμο Βασιλικών όπως είναι η έλλειψη διοικητικού προσωπικού και προσωπικού ύδρευσης και καθαριότητας, η δημιουργία περισσότερων υπηρεσιών στον δήμο, επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος στην ταμειακή υπηρεσία με τη μηχανοργάνωση και τελειώνει με το βασικό συμπέρασμα στόχο, ότι αν τηρηθούν οι βασικές αρχές management θα περιοριστούν ή και θα λυθούν ακόμη αρκετά από τα προβλήματα του Δήμου Βασιλικών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οργάνωση και διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.