Βιομηχανίες ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προοπτικές και εμπόδια στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Βιομηχανίες ανακύκλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προοπτικές και εμπόδια στην Ελλάδα

Κωσταρά, Μαρία

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων αποτελεί ένα από τα πιο ουσιώδη και δύσκολα προβλήματα της σημερινής εποχής τα οποία καλείτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευθετήσει. Στη παρούσα εργασία είχαμε τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε το παραπάνω θέμα, μελετώντας και αναλύοντας τόσο την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία όσο και την εφαρμογή της πολιτικής της ανακύκλωσης που υιοθέτησε η κάθε χώρα συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας. Η πρόκληση της υλοποίησης ενός σχεδίου ανακύκλωσης με την οποία βρέθηκε η Ελλάδα αντιμέτωπη αποδείχθηκε δύσκολη, ιδίως μετά την ενσωμάτωση των νόμων για τα ηλεκτρονικά απόβλητα αλλά και τα απόβλητα συσκευασιών. Η παρούσα μελέτη θα απαριθμήσει τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα, τις ελλείψεις που παρουσιάζουν αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.