Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
www.industrialdesign.gr

Μιγλάκη, Χριστίνα

Η πτυχιακή αυτή εργασία με θέμα “Βιομηχανικός σχεδιασμός www.industrialdesiqn.gr ” έχει ως βασικό σκοπό να παρουσιάσει την ιστορία του βιομηχανικού σχεδιασμού διαμέσου των αιώνων, αναλύοντας τις προσωπικότητες των βασικότερων εκπροσώπων του ανά τον κόσμο και να παραθέσει όσο το δυνατόν καλύτερα μια σειρά οπτικοακουστικών δεδομένων και πληροφοριών σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. Πρωτοτυπία της πτυχιακής αυτής εργασίας δεν αποτελεί μόνο η θεματολογία , η οποία αναπτύσσεται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών σχεδιαστών που με το στίγμα τους έχουν αλλάξει την πορεία του design σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και η δημιουργία μιας πρότυπης ιστοσελίδας για τα Ελληνικά δεδομένα παραθέτοντας εκτός των άλλων και χρήσιμες πληροφορίες για τον ολοκληρωμένο σχεδίασμά και την παραγωγή ενός βιομηχανικού προϊόντος και τις εφαρμογές του industrial design σε σύγχρονες Ελληνικές βιομηχανίες. Με βάση πάντα το γεγονός ότι στον Ελληνικό διαδικτυακό χώρο η παρουσίαση και η παροχή χρήσιμων πληροφοριών με αντικείμενα διδακτικού - επιστημονικού ενδιαφέροντος για τον βιομηχανικό σχεδίασμά είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη η δημιουργία μιας ανάλογης ιστοσελίδας με μεγάλο όγκο πληροφοριών θα δώσει την δυνατότητα για άντληση δεδομένων προς χρήση ή ακόμα και εφαρμογή για όλους τους νέους βιομηχανικούς σχεδιαστές. Σ’ αυτό το έντυπο - παρουσίαση περιγράφονται όλες οι διαδικασίες κατασκευής και τα περιεχόμενα του σύγχρονου Ελληνικού διαδικτιακού τόπου συνάντησης των νέων βιομηχανικών σχεδιαστών στην Ελλάδα.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιομηχανικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.