Αιολικό δυναμικό στην περιοχή της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Αιολικό δυναμικό στην περιοχή της Ελλάδας

Χασακιόλη, Σοφία
Πετρίδου, Αναστασία
Τσιμπούκας, Νίκος

Η εργασία ασχολείται με την αιολική ενέργεια, μία ήπια μορφή ενέργειας, η οποία προέρχεται από τον άνεμο και μετατρέπεται, μέσω των ανεμογεννητριών σε μηχανική ή σε ηλεκτρική, καθώς επίσης και με το αιολικό δυναμικό στην Ελλάδα. Στην αρχή γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή για την αιολική ενέργεια και έπειτα μία μικρή αναφορά για το αιολικό δυναμικό. Στη συνέχεια αναφέρεται ένας σημαντικός παράγοντας για την αιολική ενέργεια, όπου είναι η ενέργεια του ανέμου και το ποσοστό που μπορεί να εκμεταλλευθεί από αυτήν, τα μετεωρολογικά δεδομένα και πώς αυτά επηρεάζουν τις εγκαταστάσεις, την ισχύ πού μπορεί να παραχθεί από την πνοή του ανέμου, τις τιμές μέσης ετήσιας ταχύτητας ανέμου και τις μονάδες αιολικής ενέργειας & εγκατεστημένη ισχύς. Το κεφάλαιο 6 ασχολείται με την ορολογία και τους τύπους ανεμογεννητριών, τον σχεδίασμά κατασκευής, σχεδίασμά ΑΚΑ, πως λειτουργεί η ανεμογεννήτρια, και την διαθέσιμη ισχύ στην μηχανή. Στο κεφ. 7 αναφέρονται οι εφαρμογές των ανεμογεννητριών όπως επίσης η χρησιμοποίηση αιολικής ενέργειας για αφαλάτωση και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Τέλος γίνεται ανάλυση σεναρίων αξιοποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.