Ηλεκτρονική τραπεζική και η εφαρμογή της στην Ελλάδα: e-banking

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ηλεκτρονική τραπεζική και η εφαρμογή της στην Ελλάδα: e-banking

Κοκκαλιάρη, Βασιλική

Το θέμα της παρούσας εργασίας είναι η χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής και η εφαρμογή της στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο. Προς της επίτευξη αυτού του σκοπού η εργασία θα ακολουθήσει την παρακάτω δομή: Στο πρώτο μέρος θα γίνει αναφορά στη ηλεκτρονικό εμπόριο, στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και πληρωμές και στη συνέχεια θα δοθεί ορισμός για το e-banking. Μέσα από το κεφάλαιο αυτό θα γίνει μία γνωριμία με το e-banking σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχει, τις διαδικασίες εγγραφής, τα είδη του e-banking, την ασφάλεια στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται, περιπτώσεις ηλεκτρονικού εγκλήματος και τελικά ποια πλεονεκτήματα αποκομίζονται από την ηλεκτρονική συναλλαγή και ιδιαίτερα από το e-banking για τον χρήστη ως ιδιώτη αλλά και ως εταιρεία αλλά και για την ίδια την τράπεζα. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει παρουσίαση ιστοσελίδων δώδεκα (12) μεγαλύτερων και γνωστότερων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και παρέχουν υπηρεσίες e-banking. Στην ενότητα αυτή θα δοθούν κάποια στατιστικά στοιχεία και θα γίνει προσπάθεια κάποια σύγκρισης μεταξύ των ηλεκτρονικών σελίδων των εν λόγω τραπεζών.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική τραπεζική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.