Μέτρηση της υπηρεσίας των Logistics στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μέτρηση της υπηρεσίας των Logistics στα πλαίσια της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τσαντήρη, Βιολέτα

Το θέμα αναλύεται και παρουσιάζεται σε έντεκα (11) κεφάλαια στα οποία αρχικά παρουσιάζονται το κύκλωμα και οι διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας και συγκεκριμένα τα Logistics που είναι ένα αναπόσπαστο και ιδιάζουσας σημασίας τμήμα της. Βλέπουμε στην συνέχεια τον ρόλο που τα Logistics διαδραματίζουν μέσα στο κύκλωμα της εφοδιαστικής αλυσίδας και μέσα στο εσωτερικό μιας επιχείρησης Logistics καθώς επίσης και τις λειτουργίες που έχουν αυτά στην επιχείρηση και τέλος τον τρόπο που αυτά προσθέτουν αξία στην επιχείρηση αυτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.