Ανεργία-πληθωρισμός: η σχέση μεταξύ τους, αν η σχέση αυτή ισχύει και μακροπρόθεσμα και πως επηρεάζονται από τη συναλλαγματική πολιτική

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ανεργία-πληθωρισμός: η σχέση μεταξύ τους, αν η σχέση αυτή ισχύει και μακροπρόθεσμα και πως επηρεάζονται από τη συναλλαγματική πολιτική

Κόκκινος, Εμμανουήλ

Πριν την αναλυτική παρουσίαση της πτυχιακής μου εργασίας θα ήθελα να παρουσιάσω συνοπτικά τα κυριότερα σημεία της. Ανεργία - πληθωρισμός: δύο λέξεις που φαίνονται τόσο απλές και όμως οι έννοιες τους είναι τόσο πολύπλοκες. Πληθωρισμό ονομάζουμε την τάση για συνεχή άνοδο του γενικού επιπέδου των τιμών. Ο πληθωρισμός πλήττει κυρίως τα εξής: 1)τα σταθερά χρημα/κα εισοδήματα, 2)τις αποταμιεύσεις και 3)τους δανειστές - χρεώστες. Υπάρχουν διάφορα είδη πληθωρισμού και συνεπώς διάφορες απόψεις για τα αίτια. Οι κυριότερες εξετάζονται στα εξής: 1 ^πληθωρισμός ζήτησης, 2)πληθωρισμός κόστους, 3)στασιμοπληθωρισμός και 4) το πετρέλαιο (το οποίο ανήκει στην ουσία στον πληθωρισμό κόστους). Ανεργία ονομάζουμε το σύνολο των ανθρώπων που μπορούν και θέλουν να εργαστούν, αλλά δεν μπορούν να βρουν απασχόληση. Η ανεργία μετριέται ως ποσοστό επί της % του εργατικού δυναμικού και τα είδη της ανεργίας είναι τα εξής: 1)εποχιακή ανεργία, 2)ανεργία τριβής, 3)διαρθρωτική ανεργία και 4)Κεϋνσιανή ανεργία. Οι συνέπειες της ανεργίας είναι οι εξής: 1)απώλεια παραγωγικών δυνάμεων, 2))απώλεια εισοδήματος για τον άνεργο και την οικογένεια του και 3)επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Επίσης δημιουργούνται προβλήματα και στον τρόπο αντιμετώπισης από την κοινωνία. Η καταπολέμηση της είναι πολύ δύσκολη, οι κυβερνήσεις παίρνουν μέτρα για την μείωση της, με πιο χαρακτηρίστηκα: 1)τα μέτρα αύξησης της ζήτησης και 2)επαγγελματικής κατάρτισης και επανεκπαίδευσης. Τα μέτρα αύξησης της ζήτησης χωρίζονται στα δημοσιονομικά και τα νομισματικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Συναλλαγματική
Ανεργία
Πληθωρισμός (Οικονομία)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.