Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κουλτούρα καινοτομίας

Τσιγκούλη, Κωνσταντίνα
Τσιρώνη, Ειρήνη-Μαρία

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα εστιάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα όπως είναι αυτό της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας αλλά και της αξιολόγησης των επιχειρηματικών προτάσεων, τις οποίες καταθέτουν εταιρίες διαφόρων κλάδων, προκειμένου να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούν διάφορα κρατικά και κοινοτικά προγράμματα, στη προσπάθεια τους είτε να αναπτύξουν τη δουλεία τους είτε να κάνουν έναρξη μιας νέας δραστηριότητας. Συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τη θεωρία των επιχειρηματικών δράσεων ενώ θ' αναφερθούμε και στη διαδικασία κρίσης των διαφόρων business plan προσπαθώντας να προσδιορίσουμε τα ακόλουθα: 1.Τι είναι επιχειρηματικότητα. 2.Τι είναι καινοτομία. 3.Τι είναι το benchmarking 4.Τέλος θα προσδιορίσουμε τη χρήση του, τους τύπους του και την εφαρμογή του. Στη συνέχεια της μελέτης και αφού έχουμε δώσει τα βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας αξιολόγησης, θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του όρου Business Plan, τι πρέπει δηλαδή να περιλαμβάνει για να είναι ολοκληρωμένο προσεγγίζοντας αρχικώς θεωρητικά τη δημιουργία μιας εταιρίας της οποίας η δράση γίνεται μέσω διαδικτύου. Ένα από τα βασικά κεφάλαια της μελέτης θα είναι αυτό που θα δείξει το πώς οι εμπειρογνώμονες αξιολογούν μια επιχειρηματική πρόταση, ποια δηλαδή είναι τα κριτήρια τι πρέπει να περιλαμβάνει κ.λ.π. Η πτυχιακή θα ολοκληρωθεί με το πρακτικό παράδειγμα δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου ενός site ευρέσεων εργασίας του οποίου η δράση εστιάζεται στη δυνατότητα εύρεσης εργασίας κυρίως σε καλλιτέχνες. Το παράδειγμα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε το πώς θα πρέπει να είναι ένα επιχειρηματικό σχέδιο.

Thesis
NonPeerReviewed

Καινοτομία (επιχείρηση)
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.