Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού ατμοσφαιρικών ρύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύγχρονες μέθοδοι προσδιορισμού ατμοσφαιρικών ρύπων

Παππά, Χαρίκλεια
Καραντάκη, Βασιλική
Κονταλέξη, Ευθυμία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή πραγματεύεται τις σύγχρονες μεθόδους προσδιορισμού ατμοσφαιρικών ρύπων. Το πρώτο βήμα για τον έλεγχο και την αξιολόγηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας αποτελούν οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Των ουσιών δηλαδή εκείνων, που διοχετευόμενες αμέσως ή εμμέσως από τον άνθρωπο στον αέρα του περιβάλλοντος, ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή και στο περιβάλλον στο σύνολό του. Οι μετρήσεις αυτές αποτελούν την πρώτη πολύτιμη πληροφορία για την έρευνα των επιπτώσεων των ρύπων. Είναι επομένως προφανής η αναγκαιότητα της αξιοπιστίας των μετρήσεων αυτών καθώς και της πραγματοποιούμενης δειγματοληψίας. Το γεγονός ότι οι ρύποι βρίσκονται σε πολύ μικρές συγκεντρώσεις, μέρη στο δισεκατομμύριο ή τρισεκατομμύριο, συνεπάγεται ότι απαιτούνται πολύ περισσότερο ειδικές και ευαίσθητες τεχνικές και μεθοδολογίες. Απαιτείται κατά συνέπεια ειδικός εξοπλισμός, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, μεγάλο χρονικό διάστημα μετρήσεων. Για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας μπορούν να χρησιμοποιηθούν από απλά έως πλήρως αυτοματοποιημένα όργανα. Βασικό μειονέκτημα των αυτόματων συσκευών είναι η σχετικά υψηλή τιμή τους. Ακόμη η συντήρηση και η ρύθμιση αυτών απαιτούν ειδικές γνώσεις, ενώ ιδιαίτερα επίπονη είναι η βαθμονόμησή τους. Στη συνέχεια αναφέρονται οι χημικές και οι αυτόματες μέθοδοι για κάθε ρύπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.