Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε επιχείρηση εμπορίας κατεψυγμένων ψαριών και άλλων ειδών αλιείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε επιχείρηση εμπορίας κατεψυγμένων ψαριών και άλλων ειδών αλιείας

Μπρόελ, Γεώργιος

Στην εργασία έγινε μια προσπάθεια να εξηγηθεί η εφαρμογή του συστήματος HACCP σε μια επιχείρηση επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων και άλλων ειδών αλιείας και συγκεκριμένα στην ΥΙΟΙ Ξ. ΜΟΝΤΣΕΝΙΓΟΥ Α.Ε. Η ύπαρξη του συστήματος HACCP κρίνεται απαραίτητη διότι εξαλείφει τον κίνδυνο τροφικής μόλυνσης και τροφικής δηλητηρίασης και καθιστά τα τρόφιμα ασφαλή για κατανάλωση. Αρχικά γίνεται μια παρουσίαση της εταιρείας και των προϊόντων που αυτή εμπορεύεται και επεξεργάζεται. Αναφέρονται πληροφοριακά στοιχεία για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τον όγκο των διακινούμενων προϊόντων καθώς και για την εργαστηριακή υποστήριξη. Εν συνεχεία γίνεται μια αναφορά στην προέλευση των αλιευμάτων και τις ζώνες FAO. Εξετάζονται θέματα που αφορούν την δειγματοληψία και τον ποιοτικό έλεγχο, καθώς και θέματα που αφορούν την επεξεργασία, την τυποποίηση, την συσκευασία και την συντήρηση των προϊόντων. Γίνεται επίσης μια περιληπτική αναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα και την υγιεινή των κατεψυγμένων ψαριών και των άλλων ειδών αλιείας, όπως και στα διακινούμενα προϊόντα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Στο κυρίως μέρος της εργασίας γίνεται μια προσπάθεια ανάλυσης του συστήματος HACCP. Αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή και κατόπιν παρουσιάζονται αναλυτικά οι 7 αρχές του συστήματος με πίνακες και διαγράμματα. Μελετώνται επίσης θέματα που αφορούν την ανάλυση της επικινδυνότητας κατά τα στάδια της παραγωγής. Δίνεται έμφαση στα κρίσιμα σημεία ελέγχου και στα όρια των κρίσιμων σημείων ελέγχου με διαγράμματα ροής των προϊόντων και των CCP’s. Περιέχονται επίσης στοιχεία για την αρχειοθέτηση. Όσον αφορά την ομάδα εφαρμογής του HACCP γίνεται λόγος για τα προσόντα και τις ευθύνες του προσωπικού. Έγινε επίσης καταγραφή των διαδικασιών επιβεβαίωσης εφαρμογής του HACCP στα στάδια παραγωγής. Επιπλέον, εξετάζονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των διακινούμενων προϊόντων, ο ποιοτικός έλεγχος του τελικού προϊόντος καθώς και οι ενέργειες που προτείνονται για τα μη συμμορφούμενα προϊόντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Ψάρια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.