Χρηματοοικονομική ανάλυση "Chipita International Α.Β.και Ε.Ε.

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση "Chipita International Α.Β.και Ε.Ε.

Τσαγγαλίδου, Γεωργία

Η παρακάτω χρηματοοικονομική ανάλυση έγινε για λογαριασμό της CHIPITA INTERNATIONAL με σκοπό την βοηθητική υποστήριξη στις τρεις λειτουργίες διοίκησης, α) προγραμματισμού β) Ελέγχου γ) Λήψης αποφάσεων , της εν λόγο εταιρίας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός A.I.S. (accounting information system) και προσδιορίζεται 'το ποιον’ αφορούν οι πληροφορίες που πηγάζουν από ένα τέτοιο σύστημα. Λίγο παρακάτω στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι τρόποι αύξησης της αξίας -περιουσίας μιας επιχείρησης ως απώτερος σκοπός της χρηματοοικονομικής διοίκησης της επιχείρησης χωριζόμενοι σε τρεις κατευθύνσεις στρατηγικής (Επιχειρησιακή , Επενδυτική, Χρηματοοικονομική ). Το τρίτο κεφάλαιο κάνει μια εκτενή περιγραφή στο προφίλ της εταιρίας CHIPITA και δίνονται πληροφορίες για τη μετοχική της σύνθεση , το ανθρώπινο δυναμικό της καθώς και συνοπτικές καταστάσεις των οικονομικών της αποτελεσμάτων. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την τεχνική που θα ακολουθηθεί, τις μεθόδους χρηματοοικονομικής ανάλυσης και το λόγο που αυτές χρησιμοποιούνται, καθώς επίσης, πως οι διάφοροι δείκτες και πίνακες υπολογίζονται (τυπολόγιο). Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνονται πράξη όσα προαναφέρθηκαν πιο πάνω. Υπολογίζονται οι δείκτες και καταρτίζονται οι πίνακες με τα οικονομικά στοιχεία της CHIPITA και σηματοδοτούνται τα σημεία εκείνα που επηρεάζουν αρκετά το στρατηγικό σχεδιασμό και τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο έχουμε τα αποτελέσματα και σχόλια της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και προτείνονται συγκεκριμένες λύσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα βοηθήσουν στον καλύτερο προγραμματισμό και έλεγχο ώστε η CHIPITA INTERNATIONAL να αυξήσει τα κέρδη της , την περιουσία της , άρα και την αξία της στον κλάδο τροφίμων όπου και ανήκει.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)