Το υδρογόνο ως καύσιμο: παραγωγή, διακίνηση, χρήση και οικονομική αξιολόγηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Το υδρογόνο ως καύσιμο: παραγωγή, διακίνηση, χρήση και οικονομική αξιολόγηση

Οικονομόπουλος, Κώστας

Στην σημερινή εποχή η ανθρωπότητα αναζητά ένα καύσιμο όπου θα αντικαταστήσει τα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα). Τα προβλήματα από την χρήση των συμβατικών καυσίμων εστιάζονται στον οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα. Το υδρογόνο σαν καύσιμο μπορεί να λύσει αυτά τα προβλήματα γιατί η καύση του μας δίνει καθαρό νερό και επίσης έχει την δυνατότητα να παραχθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργεια που ταυτόχρονα είναι και ανεξάρτητες από την γεωγραφική τοποθεσία. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια εκτενής αναφορά για τις μεθόδους παραγωγής όπως και την πρώτη ύλη. Αξιολογούνται όλες οι μέθοδοι με βάση τα οικονομικά κριτήρια, κόστος παραγωγής και κόστος εγκατάστασης όπως και τα περιβαλλοντικά κριτήρια που μπορεί να εκπληρώσει η κάθε τεχνική. Τέλος γίνεται μία αναφορά στα μέσα αποθήκευση και μεταφοράς του υδρογόνου καθώς και στις κυψέλες καυσίμου, την τεχνολογία που αξιοποιεί το υδρογόνο για να παράγει ενέργεια.

Thesis
NonPeerReviewed

Υδρογόνο ως καύσιμη ύλη - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.