Σύστημα ελέγχου ποιότητας - διαδικασία πιστοποίησης μεταλλευτικής εταιρίας με το σύστημα ελέγχου ποιότητας ISO 9000

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σύστημα ελέγχου ποιότητας - διαδικασία πιστοποίησης μεταλλευτικής εταιρίας με το σύστημα ελέγχου ποιότητας ISO 9000

Ταμτελέν, Αναστασία

Η επιβίωση μιας επιχείρησης σε ενα τοσο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι η ευελιξία της έτσι ώστε να καλύπτει τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Επίσης, η ικανοποιητική απόδοση, η παραγωγή υψηλών ποιοτικά προϊόντων, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του πελάτη και το χαμηλό κόστος παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων της είναι κάποιοι ακόμη παράγοντες. Τέλος, η λειτουργικότητα της οργανωτικής δομής της επιχείρησης, η ικανότητα προσέλκυσης νέων πελατών, και η διατήρηση των παλιών. Όλοι οι παράγοντες αυτοί εμπεριέχονται και επηρεάζονται από την «ποιότητα» της επιχείρησης. Η ποιότητα λοιπόν, δεν αναφέρεται μόνο στο προϊόν της επιχείρησης, αλλά σε κάθε διαδικασία που γίνεται σε αυτή, ακόμα και στις διαδικασίες που δεν εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγή του. Αυτό συμβαίνει γιατί το πλεονέκτημα της επιχείρησης σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου δεν προέρχεται μόνο από τα προτερήματα του προϊόντος που παράγεται, αλλά και από την ικανοποίηση και την εξυπηρέτηση που λαμβάνουν οι πελάτες της επιχείρησης σε κάθε στάδιο. Δηλαδή από την καλή συνεργασία μεταξύ πελάτη και επιχείρησης και από τον βαθμό ικανοποίησης του πελάτη κρίνεται η ποιότητα της επιχείρησης και συνεπώς η βιωσιμότητά της. Εξάλλου, όπως προκύπτει από στατιστικές, ένας δυσαρεστημένοςπελάτης αντιστοιχεί σε τρεις ικανοποιημένους. Έτσι για κάθε δυσαρεστημένο πελάτη η επιχείρηση πρέπει να προσελκύσει άλλους τρεις, για να αντισταθμίσει τις αρνητικές συνέπειες του πρώτου. Καταλήγουμε δηλαδή στο συμπέρασμα ότι η ποιότητα είναι σημαντική όχι μόνο για τον πελάτη, αλλά και για την επιχείρηση, ακόμα και για τους εργαζόμενους σε αυτήν. Τέλος, η επιχείρηση έχει ανάγκη από την ποιότητα σε κάθε τομέα της γιατί την απαιτούν οι πελάτες, την χρειάζονται οι εργαζόμενοί της και γιατί από αυτήν εξαρτάται η επιβίωσή της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ποιοτικός έλεγχος
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.