Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων

Καραμήτρος, Νικόλαος

Κύρια επιδίωξη της διαδικασίας επεξεργασίας των λυμάτων είναι η απομάκρυνση του ρυπαντικού φορτίου από λύματα και υγρά απόβλητα. Ο συνδυασμός διεργασιών επεξεργασίας καθορίζει και το είδος του συστήματος ως φυσικοχημικό ή βιολογικό καθαρισμό. Η παρούσα εργασία αναλύει τις κατηγορίες λυμάτων, το οργανικό φορτίο και στη συνέχεια παρουσιάζει τις χημικές και τις βιολογικές μεθόδους επεξεργασίες λυμάτων.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα
Υγρά απόβλητα
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.