Έλεγχος λειτουργίας και βελτιστοποίηση πιλοτικής εγκατάστασης υγρών αποβλήτων με απομάκρυνση αζώτου με προ-απονιτροποίηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Έλεγχος λειτουργίας και βελτιστοποίηση πιλοτικής εγκατάστασης υγρών αποβλήτων με απομάκρυνση αζώτου με προ-απονιτροποίηση

Σαμιώτης, Γεώργιος
Λιακόπουλος, Δημήτριος

Σκοπός της εργασίας είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων που αποβλέπουν στη βελτιστοποίηση της πιλοτικής απόδοσης μια ς πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων όσον αφορά στη μείωση του οργανικού φορτίου και στην απομάκρυνση αζωτούχων ενώσεων. Τα συμπεράσματα αυτά βγαίνουν μέσω της παρακολούθησης, του ελέγχου και της ρύθμισης των παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης. Ειδικότερα η μελέτη έχει σκοπό τη σύγκριση ενός συστήματος ΕΙ με παρατεταμένο αερισμό και ενός συστήματος ανάμεσα στο συμβατικό και αυτό του παρατεταμένου αερισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Υγρά απόβλητα
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.