Ηλεκτροστατικά φίλτρα και η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2004 (EL)
Ηλεκτροστατικά φίλτρα και η συμβολή τους στην προστασία του περιβάλλοντος

Τσίτρα, Ιωάννα
Παλιανοπούλου, Καλλιόπη

Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στη ρύπανση του αέρα και τις γενικές ιδιότητες των αερομεταφερόμενων σωματιδίων. Στο δεύτερο μέρος εξετάζεται το φαινόμενο του ηλεκτροστατικού κατακρημνισμού και οι αρχές λειτουργίας, η δομή και τα προβλήματα των βιομηχανικών ηλεκτροστατικών φίλτρων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.