Γεώτρηση δειγματοληψίας λιγνίτη στην περιοχή του νότιου πεδίου της λεκάνης Πτολεμαΐδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Γεώτρηση δειγματοληψίας λιγνίτη στην περιοχή του νότιου πεδίου της λεκάνης Πτολεμαΐδας

Φιλαργυρόπουλος, Ευάγγελος
Τσιγάρας, Ευάγγελος

Η διαδικασία μιας γεώτρησης προϋποθέτει γνώσεις και εμπειρία που πρέπει να διαθέτουμε ώστε αυτή να πραγματοποιηθεί σωστά και να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι γεωτρήσεις χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Τις ερευνητικές και τις παραγωγικές ή αλλιώς γεωτρήσεις εκμετάλλευσης. Στη συνέχεια οι ερευνητικές κατατάσσονται σε τρεις υποκατηγορίες: α)Κοιτασματολογικές, για την αναζήτηση μεταλλευμάτων, ανθράκων, πετρελαίου, νερού και άλλων, β) Γεωλογικές, γεωτρήσεις έρευνας της δομής του υπεδάφους και γ) Εδαφοτεχνικές, οι οποίες δείχνουν τις μηχανικές ιδιότητες του εδάφους πάνω στις οποίες θα βασιστούμε για την δημιουργία κάποιων τεχνικών έργων όπως γέφυρες, σήραγγες, φράγματα, δρόμοι και κτίρια. Για τους σκοπούς της πτυχιακής μας εργασίας παρακολουθήσαμε την ανόρυξη μιας κοιτασματολογικής γεώτρησης στο Νότιο πεδίο της λεκάνης της Πτολεμαϊδας. Σκοπός της γεώτρησης ήταν η έρευνα του υπεδάφους και η διαπίστωση της ύπαρξης λιγνιτικού κοιτάσματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωτρήσεις
Λιγνίτης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.