Επικινδυνότητα αιωρούμενων σωματιδίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Επικινδυνότητα αιωρούμενων σωματιδίων

Σοφιαδάκη, Ειρήνη
Γκουτζιμίση, Μαρία

Τα αιωρούμενα σωματίδια αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους ρύπους της ατμόσφαιρας των κατοικημένων περιοχών. Για το ρύπο αυτό οι επιδημιολογικές έρευνες της τελευταίας δεκαετίας, στην Ευρώπη και της Η.Π.Α., έχουν τεκμηριώσει την ύπαρξη βραχυχρόνιων συνεπειών στην υγεία. Παράλληλα, οι προοπτικές μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα παρέχουν ενδείξεις ότι οι μακροχρόνιες επιδράσεις είναι σημαντικότερες, καθώς είναι υπεύθυνες για την πρόκληση πολλών πρόωρων θανάτων, ημερών με περιορισμένη δραστηριότητα ετησίως κ.α. Ωστόσο, για συγκεκριμένο χρόνο έκθεσης πολλά άλλα χαρακτηριστικά των αιωρουμένων σωματιδίων, εκτός από τη συγκέντρωσή τους στην ατμόσφαιρα, επηρεάζουν την επικινδυνότητα τους προκαλώντας ετερογένεια στις παρατηρούμενες επιδράσεις στην υγεία αλλά και σε άλλους τομείς όπως θα δούμε στην παρούσα εργασία. Η εργασία αρχίζει με μία γενική αναφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση και συνεχίζει αναφέροντας τις αιτίες εμφάνισης υψηλών συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσ/νικη. Γίνεται επίσης αναφορά στις μορφές ατμοσφαιρικών ρύπων,στους μηχανισμούς απομάκρυνσης,στις μεθόδους δειγματοληψίας κ.α.Κυρίως,ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάλυση των επιπτώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε διάφορους τομείς όπως η υγεία,το περιβάλλον,τα υλικά,τα μνημεία κ.α. όπως και η περιβαλλοντική ανάλυση ρίσκου-αξιολόγηση ρίσκου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Αέρας - Μόλυνση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.