Τεχνολογίες ηλεκτροστατικών φίλτρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Τεχνολογίες ηλεκτροστατικών φίλτρων

Γαλάντη, Ειρήνη
Σπανού, Παρασκευή

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη λειτουργία των ηλεκτροστατικών φίλτρων (Η/Φ) καθώς επίσης και τους λειτουργικούς και σχεδιαστικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο αποτελείται από πολλά στοιχεία, κάθε ένα από τα οποία συνεισφέρει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του συνολικού συστήματος απομάκρυνσης των σωματιδιακών ρύπων. Στη συνέχεια αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι βασικές λειτουργίες των πιο συνηθισμένων εξαρτημάτων που απαρτίζουν ένα ηλεκτροστατικό φίλτρο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη συλλογή της ιπτάμενης τέφρας από ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ατμό. Στο τέλος περιγράφεται ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του βαθμού απόδοσης ενός ηλεκτροστατικού φίλτρου, που υλοποιείται σε ένα σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με πρώτη ύλη λιγνίτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αντιρρυπαντική τεχνολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.