Χάραξη και μοντελοποίηση οδού με βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Χάραξη και μοντελοποίηση οδού με βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή

Ταβουλάρης, Ιωάννης

Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και η χάραξη οδού, τόσο στο χαρτί, όσο και με την βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και ειδικότερα με την χρήση του τρισδιάστατου συστήματος χάραξης οδού IROAD έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τις οποίες προορίζεται. Πρωταρχικός στόχος της οδοποιίας είναι ο συνδυασμός της μέγιστης ασφάλειας κατά την κίνηση με όσο το δυνατό την μικρότερη οικονομική επιβάρυνση, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι ένας δρόμος δεν αντιμετωπίζεται, πια. μόνο (ος πρόβλημα μεταφοράς ανθρώπων ή αγαθών, αλλά συνεχίζει και στις επιπτώσεις από την λειτουργία του και γενικότερα από την ύπαρξη του και μόνο στο ευρύτερο περιβάλλον. Η οδοποιία, με τη μεγάλη αύξηση των μέσων μεταφοράς και με την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη, δεν περιορίζεται μόνο στα στενά πλαίσια της κατασκευής, αλλά επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Πλέον δεν χρειάζονται μόνο οι γνώσεις τοπογραφίας, εδαφομηχανικής. στατικής και άλλων παρόμοιων επιστημών, αλλά είναι αναγκαία και απαραίτητη η συμμετοχή και σύγχρονων κλάδων της επιστήμης όπως η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, τεχνοοικονομικές μελέτες, αρχιτεκτονική τεχνικών έργων, περιβαλλοντικές μελέτες κ.ά. Ένας σωστός σχεδιασμός του οδικού δικτύου θα αυξήσει της θετικές επιπτώσεις του και ελαττώσει τις αρνητικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.