Εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του αμπελιού

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Εφαρμογή συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στην καλλιέργεια του αμπελιού

Μυλωνά, Αικατερίνη

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται αρχικά οι απαιτήσεις της εφαρμογής συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή όπως, για παράδειγμα, οι γενικές απαιτήσεις, η πολιτική, ο προγραμματισμός, τα περιβαλλοντικά θέματα, οι νομικές και άλλες απαιτήσεις, οι σκοποί και στόχοι, η οργάνωση και οι αρμοδιότητες, η κατάρτιση των απασχολουμένων, επικοινωνία, η τεκμηρίωση, ο χειρισμός των εγγράφων, η ιχνηλασιμότητα του γεωργικού προϊόντος, ο έλεγχος του συστήματος, η παρακολούθηση και οι μετρήσεις, ο χειρισμός μη συμμορφώσεων, οι καταγραφές και τα αρχεία, η επιθεώρηση του συστήματος και, τέλος, η ανασκόπηση από την διοίκηση. Στη συνέχεια αναλύονται οι απαιτήσεις του προτύπου Agro 2.2 για εφαρμογή στη φυτική παραγωγή, και συγκεκριμένα στην αμπελοκαλλιέργεια, οι οποίες αφορούν στο πολλαπλασιαστικό υλικό, τη διαχείριση του εδάφους, την παρακολούθηση των μετεωρολογικών δεδομένων, τη λίπανση, την άρδευση, τη φυτοπροστασία, τη συγκομιδή, τη διαχείριση ρύπων και, τέλος, την υγεία, ασφάλεια και κατάρτιση των εργαζομένων. AGRO 2-1 Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Μέρος 1: Προδιαγραφή

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)