Το κοίτασμα του Πρίνου: άντληση - παραγωγή

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Το κοίτασμα του Πρίνου: άντληση - παραγωγή

Αντωνιάδου, Χαραλαμπία

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να δοθεί μια γενική εικόνα των ενεργειακών πρώτων υλών, της προέλευσης τους, της δυνατότητας εντοπισμού τους, των μεθόδων εξόρυξής τους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημιουργεί η εκμετάλλευσή τους. Με έμφαση το κοίτασμα του Πρίνου Γίνεται μια προσπάθεια μελέτης του κοιτάσματος του Πρίνου από την εξόρυξη έως την παραγωγή. Το κοίτασμα του πετρελαίου που εκμεταλλευόμαστε στην Ελλάδα ανακαλύφθηκε το 1974 όταν και έγινε η πρώτη ερευνητική γεώτρηση και είναι και το μοναδικό κοίτασμα από το οποίο εξορύσσονται υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα. Η παραγωγή του κοιτάσματος του Πρίνου, δηλαδή η άντληση του από το φυσικό του περιβάλλον χαρακτηρίζεται ως τριτογενής. Η εξόρυξη του πετρελαίου γίνεται με ταυτόχρονη εισπίεση νερού και εισαγωγή φυσικού αερίου στους σωλήνες παραγωγής . Η εταιρεία "KAVALA OIL" Α.Ε. παράγει και επεξεργάζεται αργό πετρέλαιο στις θαλάσσιες και χερσαίες εγκαταστάσεις της με τελικά προϊόντα, αργό πετρέλαιο, θειάφι και φυσικό αέριο. Τέλος στη παρούσα εργασία έγινε αποτύπωση των γνώσεων μου κατά τη διάρκεια της πρακτικής μου άσκησης στην εταιρεία ‘’KAVALA OIL” Α.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο
Γεωτρήσεις
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.