Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Τουρισμός και οικονομική ανάπτυξη: η περίπτωση της Ελλάδας

Βαβλιάρας, Χαρίσιος

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Πολλές φορές έχουν γίνει ευνοϊκές προβλέψεις για την πορεία της τουριστικής δραστηριότητας και τα έσοδα που θα αποφέρει στην Ελλάδα, αλλά εν μέσω μιας τεράστιας οικονομικής παγκόσμιας κρίσης, προφανέστατα, οι εκτιμήσεις αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Στην εργασία αυτή θα αναφερθούμε στον τουρισμό και τι σχέση του με την οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Στο πρώτο κεφάλαιο θα μιλήσουμε γενικά για τον τουρισμό, θα αναλύσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά και τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται, καθώς και τις επιπτώσεις του στην οικονομία μιας χώρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα αναλύσουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τουρισμού, ενώ θα γίνει λόγος για τις ευκαιρίες, τις αδυναμίες και τις απειλές του τουριστικού προϊόντος. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνουν προβλέψεις της τουριστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική ανάπτυξη
Οικονομική ανάπτυξη
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.