Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση ΟΤΚΖ και κατασκευή πρότυπης μονάδας ανακύκλωσης ΟΤΚΖ.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση ΟΤΚΖ και κατασκευή πρότυπης μονάδας ανακύκλωσης ΟΤΚΖ.

Μπλέτσας, Κωνσταντίνος

Η πτυχιακή εργασία αναφέρεται στον ρόλο της ανακύκλωσης και συγκεκριμένα στην ανακύκλωση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ). Γίνεται αναφορά στην Ελληνική νομοθεσία, την υπάρχουσα κατάσταση για την συλλογή τους σε Ελλάδα και Ευρώπη και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ανακύκλωση ενός τέτοιου οχήματος καθώς και τις υποχρεώσεις ανακυκλωτή και κατόχου του. Παρουσιάζεται μελέτη για την κατασκευή μίας τέτοιας μονάδας ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, για τον Νομό Καρδίτσας, που να πληρεί την νομοθεσία και τους όρους λειτουργίας από πλευράς κτιριακών εγκαταστάσεων και την ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων της.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανακύκλωση οχημάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.