Η εμπορία του κρασιού στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η εμπορία του κρασιού στην Ελλάδα

Μώρογλου, Μαρία

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι η ανάλυση της υφισταμένης κατάστασης του άμπελο-οινικού τομέα και η ανάδειξη των κυριότερων περιοριστικών παραγόντων, αλλά και των πλεονεκτημάτων του κλάδου, προκειμένου να χαραχθεί μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Αρχικά ,γίνεται μια περιγραφή της πορείας της αμπελουργίας και της οινοποίησης στη χωρά μας από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση της οινοπαραγωγής, τόσο σε παγκόσμια και ευρωπαϊκή, όσο και σε εθνική κλίμακα. Με την συλλογή και επεξεργασία κατάλληλων δευτερογενών στοιχείων περιγράφεται η υφισταμένη κατάσταση στην παραγωγή οίνου (εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής τη τελευταία εικοσαετία, ποσοστό συμμετοχής της Ε.Ε. (%) στη παγκόσμια παραγωγή, μερίδια των χωρών στην παγκόσμια οινοπαραγωγή, διάρθρωση της ευρωπαϊκής οινοπαραγωγής, τόσο ανά χώρα όσο και ανά κατηγορία προϊόντων, εξέλιξη των αποθεμάτων οίνου της ευρωπαϊκής ένωσης , εξέλιξη της οινοπαραγωγής οίνου στην Ελλάδα ανά κατηγορία προϊόντων, ποσοστό της εγχωρίας οινοπαραγωγής, το οποίο τυποποιείται, μερίδια συμμετοχής των διαφορών οινικών προϊόντων στην εγχώρια οινοπαραγωγή, εξέλιξη των οινικών αποθεμάτων της Ελλάδας κ.α).

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)