Καταναλωτική πίστη: ιστορική διαδρομή, προοπτικές και χρησιμότητα στη σύγχρονη οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Καταναλωτική πίστη: ιστορική διαδρομή, προοπτικές και χρησιμότητα στη σύγχρονη οικονομία

Δελημάνη, Αργυρώ
Πέτρου, Αικατερίνη

Στην εργασία μας αναπτύσσουμε όλα τα είδη των καταναλωτικών δανείων και αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην Εθνική τράπεζα της Ελλάδος. Για τον λόγο αυτό, αναφερόμστε στην ίδρυση και τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Αναλύουμε το κάθε δάνειο χωριστά, αναφερόμαστε στις λειτουργίες του, σε ποιο κοινό απευθύνεται και γενικά κάνουμε μια ενημέρωση στον πελάτη - καταναλωτή. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε και μια άλλη μορφή της καταναλωτικής , την πιστωτική κάρτα , η οποία αποτελεί σήμερα ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο μέσο πληρωμής , που σε μεγάλο βαθμό τείνει να υποκαταστήσει τη χρησιμοποίηση του "υλικού " χρήματος στις καθημερινές συναλλαγές. I Ιροϋποθέτει συνήθως μια τριγωνική σχέση μεταξύ του εκδότη της πιστωτικής κάρτας , του κατόχου της και του εμπόρου. Όπως και στα καταναλωτικά δάνεια έτσι και για τις πιστωτικές κάρτες κάνουμε για την κάθε μία ξεχωριστά μία ενημέρωση , έτσι ώστε ο καταναλωτής να έχει μία πλήρη εικόνα και άποψη επί του θέματος. Στη συνέχεια προσεγγίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καταναλωτική πίστη λόγω της πληθώρας των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται στην πράξη οι καταναλωτικές πιστωτικές συμβάσεις. Παρ'όλα αυτά ο καταναλωτής δεν πρέπει να νιώθει αδύναμος, γιατί η ελληνική έννομη τάξη δεν έμεινε αδιάφορη μπροστά στην ανάγκη ειδικής νομοθετικής μέριμνας για την προστασία του. Τέλος , υπογραμμίζουμε τις υποχρεώσεις των δύο μερών, της τράπεζας και του καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Καταναλωτική πίστη
Δάνεια
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.