Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες

Κοκτσίδου, Κωνσταντινιά

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση της ακτινοβολίας, οι κατηγορίες ακτινοβολιών, η μη ιοντίζουσα ακτινοβολία, η μέτρηση της ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων. Η έρευνα που έχει γίνει έδωσε συγκρουόμενα αποτελέσματα, και πολλές μελέτες έχουν κενά από τις ερευνητικές μεθόδους τους. Τα πειράματα σε ζώα, αλλά και τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις για το ανθρώπινο σώμα, που ερεύνησαν τα αποτελέσματα της έκθεσης στην RF ακτινοβολία, έχουν δώσει συγκρουόμενα αποτελέσματα που συχνά δεν μπορούν να επαναληφθούν σε άλλα εργαστήρια. Βέβαια εδώ θα πρέπει να πούμε ότι όλες οι έρευνες που βρήκαμε και δήλωναν ότι τα κινητά είναι 100 % ασφαλή χρηματοδοτούνταν από εταιρίες κινητής τηλεφωνίας. Τέλος θα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα σε σχέση με την επικινδυνότητα της RF ακτινοβολίας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην χρήση των συσκευών που την εκπέμπουν , καθώς είναι γνωστό ότι και άλλες μορφές ακτινοβολίας θεωρήθηκαν ακίνδυνες το πρώτο καιρό που χρησιμοποιήθηκαν ( ραδιενέργεια !). Δεν είναι το είδος της ακτινοβολούμενης ενέργειας που την καθιστά επικίνδυνη . Είναι ο τρόπος με τον οποίο την χρησιμοποιεί ο άνθρωπος. Είναι πολλές φορές που οι συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δεν μας είναι ιδιαίτερα απαραίτητες (κινητά). Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε την προσοχή μ,ας στην ασφάλεια του ανθρώπου και όχι τόσο στην τεχνολογική μας εξυπηρέτηση. Παγκόσμιο σύστημα κινητών τηλεπικοινωνιών (3G/UMTS) 32 3.2 Global system for mobile communications (GSM) 37 3.3 Ζώνες συχνοτήτων 38

Thesis
NonPeerReviewed

Ακτινοβολία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.