Υπολογισμός ευστάθειας ατμόσφαιρας κατά Turner στην κοιλάδα Κοζάνης - Πτολεμαϊδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Υπολογισμός ευστάθειας ατμόσφαιρας κατά Turner στην κοιλάδα Κοζάνης - Πτολεμαϊδα

Σταματοπούλου, Μυρτώ
Μαυρομμάτη, Άννα

Στόχος της μελέτης αυτής είναι η αναπαράσταση της ατμοσφαιρικής κατάστασης με διακριτούς δείκτες Turner για την περιοχή του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ Κοζάνης. Η διακριτοποίηση έγινε μέσα από την ανάλυση των μετεωρολογικών παραμέτρων με βάση έναν λογικό αλγόριθμο. Παράλληλα, επιχειρείται μια προσέγγιση για την πειραματική και θεωρητική μελέτη της ευστάθειας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή του άξονα Κοζάνης - Πτολεμαϊδας - Αμυνταίου, μια περιοχή, που όπως προαναφέρθηκε, χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα τοπογραφικά και φυσιογραφικά χαρακτηριστικά. Συγκεκριμένα γίνεται συγκέντρωση δεδομένων που αναφέρονται στη φυσική της ατμόσφαιρας - μετεωρολογίας, από ανεμομετρικούς σταθμούς επιφάνειας σε επιλεγμένες θέσεις του λεκανοπεδίου για χρονική περίοδο δύο ετών (Ιούνιος ’91 - Μάιος ’93), καθώς και από μετρήσεις με Δέσμιο Μετεωρολογικό Αερόστατο (ΔΜΑ) σε όλες τις εποχές του έτους. Με βάση τις μετρήσεις αυτές επιχειρείται να διερευνηθεί το πεδίο ροής της ατμόσφαιρας στο λεκανοπέδιο, στοιχείο που ως γνωστό παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των συγκεντρώσεων ατμοσφαιρικών ρύπων. Τα τελικά συμπεράσματα είναι πολύ χρήσιμα, επειδή αφορούν τη συμπεριφορά των αιωρούμενων σωματιδίων (ΡΜ10), των οποίων η συγκέντρωση κυμαίνεται σε σχετικά μεγάλα επίπεδα για την περιοχή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση
Ατμοσφαιρική έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.