Κυριότερα αίτια θανάτων και αποζημιώσεων κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας με βάση τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά το έτος 2011

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κυριότερα αίτια θανάτων και αποζημιώσεων κτηνοτρόφων της Δυτικής Μακεδονίας με βάση τα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων κατά το έτος 2011

Παλιόπουλος, Λάμπρος

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η καταγραφή των κυριότερων αιτιών θνησιμότητας των αιγοπροβάτων για τους Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας. Αρχικά γίνεται αναφορά στον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.), όπου σημειώνονται πληροφορίες σχετικά με τον σκοπό αλλά και το έργο του οργανισμού αυτού. Ακολουθούν οι κυριότερες ασθένειες των αιγοπροβάτων που αποβαίνουν θανάσιμες, με μια σύντομη αναφορά στην κάθε μία ξεχωριστά, όπως αυτές δόθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α. (γαγγραινώδη μαστίτιδα, παραφυματίωση, λοιμώδη αγαλαξία αλλά και προϊούσα πνευμονία των αιγοπροβάτων). Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας, πραγματοποιείται στατιστική ανάλυση των δεδομένων που παραχωρήθηκαν από τον ΕΛ.Γ.Α., ώστε να καταγραφούν οι λόγοι αποζημίωσης των κτηνοτρόφων. Οι πίνακες περιλαμβάνουν στατιστικά ως προς τα αίτια θνησιμότητας (λύκο, πυρκαγιά, ασθένειες κ.α.), τον κάθε Νομό ξεχωριστά αλλά και συγκεντρωτικά στην Δ. Μακεδονία. Τέλος, σειρά έχουν τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων του ΕΛ.Γ.Α., όπου γίνεται λόγος τόσο στις κυριότερες αιτίες θανάτου, όσο και στα ποσοστά των υπολοίπων αιτίων θνησιμότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ζώα - Ασθένειες
Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Θνησιμότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.