Περιβαλλοντικές επιτώσεις της Εγνατίας Οδού στην Δυτική Μακεδονία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2007 (EL)
Περιβαλλοντικές επιτώσεις της Εγνατίας Οδού στην Δυτική Μακεδονία

Μαντέλα, Αικατερίνη

Η εργασία πραγματεύεται την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία έργων οδοποιίας μεγάλης κλίμακας. Συγκεκριμένα γίνεται ανάλυση εκτίμησης αποτελεσμάτων κυκλοφοριακών φόρτων, διερεύνηση της κατανομής εκπομπών και συγκεντρώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς και εκτίμηση της κατάστασης του κυκλοφοριακού θορύβου στα πλαίσια της ευρύτερης περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μεθοδολογία εκτίμησης Κυκλοφοριακών φόρτων, Εκπεμπόμενων Ρυπαντικών Φόρτων, Συγκέντρωσης Αέριων Ρύπων και επιπέδων θορύβου, ώστε κατά την ολοκληρωμένη αποτίμηση να μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ακραίες τιμές ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επιπέδων θορύβου σε σημεία αιχμής. Παρουσιάζεται το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά έργα αυτής της κατηγορίας και δίνονται τα θεσμοθετημένα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Καθώς και τα αντίστοιχα μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.