Επιθεώρηση και αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Επιθεώρηση και αξιολόγηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

Χαραλαμποπούλου, Αντωνία

To ISO 9000 : 2000 ορίζει την Ποιότητα ως «Ο βαθμός στον οποίο ένα σύνολο εγγενών χαρακτηριστικών πληρεί απαιτήσεις» Προκειμένου να θέση στην αγορά ένα ποιοτικό προϊόν, ο οργανισμός που το παράγει πρέπει να εξασφαλίσει πως τα εγγενή χαρακτηριστικά του (διακριτικά χαρακτηριστικά) είναι κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται το προϊόν στις απαιτήσεις των καταναλωτών ή άλλων ενδιαφερομένων μερών. Ο επίσημος ορισμός της ποιότητας που αναφέρθηκε ανωτέρω, παρουσιάζεται συχνά και υπό την εξής σύντομη μορφή : «Καταλληλότητα για το συγκεκριμένο σκοπό» ή Ποιότητα = Συμμόρφωση προς Απαιτήσεις Θα πρέπει να προσέχουμε περισσότερο όταν μιλάμε για «καλή ποιότητα» καθώς η αντίληψη για το τι είναι εκείνο που καθορίζει την «καλή ποιότητα» ποικίλει ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.