Μέθοδοι απενεργοποίησης και αξιολόγησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μέθοδοι απενεργοποίησης και αξιολόγησης

Χριστόπουλος, Φώτιος

Η μελέτη αυτή εκπονήθηκε στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας για την απόκτηση του πτυχίου. Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (Ι.Τ.Ε / Ε.Ι.Τ.Χ.ΙΙ.Δ) Θεσσαλονίκης και το εργαστήριο περιβαλλοντικών καυσίμων και υδρογονανθράκων. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει βιβλιογραφικά στοιχεία για τη φύση των καταλυτών που χρησιμοποιούνται στη διεργασία καταλυτικής πυρόλυσης και στην αξιολόγηση που γίνεται στη μονάδα FCC (fluid catalyst cracking). Αναλύεται η σύσταση των καταλυτών αυτών τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τους. Επίσης αναλύονται στοιχεία των βασικών μεθόδων απενεργοποίησης των καταλυτών πυρόλυσης, με απώτερο σκοπό την κατανόηση της έννοιας και της σημασίας της απενεργοποίησης για τα παγκόσμια διυλιστήρια. Με ολοένα και μεγαλύτερη ανάγκη για περισσότερα οικονομικά οφέλη, οδηγεί στη χρήση τροφοδοσιών μηδαμινής οικονομικής αξίας (υπολείμματα πετρελαίου VGO) για παραγωγή βενζίνης, οι οποίες όμως δηλητηριάζουν το χρησιμοποιούμενο καταλύτη. Οι εργαστηριακές μέθοδοι απενεργοποίησης, έχουν σκοπό την προσομοίωση της γήρανσης αυτής του καταλύτη, αξιολογώντας την ενεργότητα του σε, διάφορα στάδια της.

Thesis
NonPeerReviewed

Χημικές διεργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.