Μελέτη - κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στη Β. Κέρκυρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Μελέτη - κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής στη Β. Κέρκυρα

Πάτσης, Νικόλαος
Ράδου, Ευαγγελία

Η πτυχιακή εργασία μελετά την κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Καταγράφονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι επιπτώσεις αναφέρονται στα αέρια, στα υγρά και στα στερεά απόβλητα. Οι τρόποι αντιμετώπισης τους καθώς και οι παράμετροι της εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α. και τα οικονομικά στοιχεία. Επίσης φτιάξαμε και ένα παράρτημα με φωτογραφίες από τους χώρους όπου διατίθονταν έως τότε τα απορρίμματα και από φωτογραφίες του Χ.Υ.Τ.Α. που λειτουργεί στην Κεντρική Κέρκυρα στην θέση Ακροκέφαλος Τεμπλονίου για την καλύτερη κατανόηση του πως είναι κατασκευασμένος ένας Χ.Υ.Τ.Α..

Thesis
NonPeerReviewed

Απορρίμματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.