Παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Παραγωγή και αξιοποίηση βιοαερίου

Παπαϊωάννου, Βικτώρια

Η παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα γεωργοκτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, όπως από απόβλητα, χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοτροφείων, σφαγείων, ελαιοτριβείων και τυροκομείων έχει δοκιμαστεί με επιτυχία στο πρόσφατο παρελθόν. Όλες οι κατηγορίες των προαναφερθέντων αποβλήτων κάτω από ευνοϊκές συνθήκες και ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους μπορούν να αποδώσουν αξιοποιήσιμες ποσότητες βιοαερίου. Μια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου δεν παρέχει μόνο τη δυνατότητα αξιοποίησης του ενεργειακού δυναμικού του βιοαερίου, αλλά συμμετέχει παράλληλα και στη συνολική επεξεργασία των αποβλήτων της γεωργό-κτηνοτροφικής δραστηριότητας που τα παράγει, μειώνοντας το ρυπαντικό τους φορτίο και μάλιστα του πιο βεβαρημένου κλάσματος, σε ποσοστό πάνω από το 50%. Η αξιοποίηση της ενέργειας των αποβλήτων των γεωργό-κτηνοτροφικών μονάδων, καθώς και ειδικών βιομηχανικών οργανικών αποβλήτων και των οργανικών δημοτικών στερεών απορριμμάτων μπορεί να γίνει σε μία κεντρική μονάδα βιοαερίου με κύρια προϊόντα το βιοαέριο και το οργανικό λίπασμα. Η οικονομικότητα μιας τέτοιας μονάδος βασίζεται κατ’ αρχάς στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη (γεωργό-κτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικό μέρος των απορριμμάτων, έχει συχνά μηδενική ή αρνητική αξία και κατά δεύτερο λόγο ότι τα προϊόντα της μονάδας έχουν αναμφισβήτητα εμπορική αξία, .ς ανανεώσιμη πηγή ενέργειας εμπίπτει σε διατάξεις Νόμου για πώληση ηλεκτρικής ενέργειας η δε πώληση του πλεονάσματος της θερμότητας θα αποδώσει επιπρόσθετα έσοδα. Επιπλέον, η παραγωγή στερεού οργανικού υπολείμματος μπορεί να θεωρηθεί πηγή εσόδων αν το υπόλειμμα αυτό τροποποιηθεί κατάλληλα και πωληθεί σαν εδαφοβελτιωτικό (κομπόστ). Η παραγωγή βιοαερίου έχει αλληλένδετα οικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωργικά οφέλη, όπως: μείωση των εισαγωγών καυσίμων, μικρότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (C02, CH4, ΝΟχ), εξοικονόμηση χρημάτων και αύξηση της απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα. Επιπλέον, η παραγωγή βιοαερίου εξασφαλίζει τη δυνατότητα χρήσης του ως καύσιμο μεταφορών αντικαθιστώντας τα συμβατικά καύσιμα σε ποσοστό που μπορεί να φτάσει το 15-20%. Τέλος το αναβαθμισμένο βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για παραγωγή υδρογόνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ενέργεια
Βιοαέριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.