Μελέτη σκοπιμότητας αιολικού πάρκου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Μελέτη σκοπιμότητας αιολικού πάρκου

Παπαδοπούλου, Ελένη
Κακουλίδου, Δήμητρα

Η παραγωγή ενέργειας από συμβατικές ύλες ευθύνεται για μια σειρά καταστρεπτικών συνεπειών στο οικοσύστημα και κατ’ επέκταση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτιόν. Οι κίνδυνοι είναι πλέον ορατοί: το “νέφος” των πόλεων, η όξινη βροχή, η καταστροφή του όζοντος (Ο.0, τα ραδιενεργά απόβλητα, η ρύπανση των θαλασσών από απόβλητα ή από ατυχήματα κατά τη μεταφορά πετρελαίου, τα πυρηνικά ατυχήματα και το "φαινόμενο του θερμοκηπίου” είναι μερικοί από αυτούς. Στην παρούσα εργασία, αρχικά, γίνεται αναφορά στην αιολική ενέργεια, στη συνέχεια περιγράφεται η λειτουργία των αιολικών πάρκων και καταγράφονται οι επιπτώσεις της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Στη συνέχεια αναφέρεται η νομοθεσία και ο τρόπος λήψης της άδειας λειτουργίας πάρκου. Στο τέλος γίνεται η τεχνοοικονομική ανάλυση του αιολικού πάρκου και παρατίθενται τα συμπεράσματα της μελέτης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιολική ενέργεια
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.